Gery viestii, kouluttaa ja tutkii

Gery toimii ikäihmisten hyvinvoinnin puolesta ja keskittyy ruoka- ja ravitsemuskysymyksiin.

Gerontologinen ravitsemus Gery ry perustettiin vuonna 2013. Jäseneksi voi liittyä sekä yksityiset henkilöt että yhteisöt. Yhdistyksellä on noin 200 jäsentä. Hallituksessa on osaavia ammattilaisia erilaisista organisaatiosta. Hallituksen puheenjohtajana toimii ETT dos. Liisa Valsta. Toimistolla Helsingissä työskentelee neljän ravitsemustieteilijän yhteistyöhaluinen työyhteisö, joiden yliopistokoulutusta on vahvistettu terveydenhuollon, pedakogisen, käytännön ruuanvalmistuksen sekä viestinnän osaamisella.

Tutkimustietoa käytäntöön

Tutkimustieto ikääntyneiden ravitsemuskysymyksistä karttuu ja yhdistys seuraa aktiivisesti uusinta tieteellistä tietoa. Yhdistyksessä pidetään tärkeänä osallistumista suomalaisiin ja eurooppalaisiin tutkimushankkeisiin, jotta saamme Suomeen sovellettavaa tietoa ja lisäämme siten päättäjien sekä ikääntyneiden hyvinvointia tukevien organisaatioiden sekä myös ikääntyneiden itsensä tietoa siitä, miten omilla ruokavalinnoillaan voi edistää terveyttään.

Gery on osallisena monessa hankkeessa ja tällä hetkellä vastuulla on kaksi Veikkauksen tuotoilla rahoitettua hanketta. Voimaa ruuasta -toiminta levittää hyviä vinkkejä ikäihmisten arkiruokailuun ja -liikkumiseen sekä kannustaa yhdessä toimimiseen. Muutos lautasella -hankkeessa ohjataan eläkeiän kynnyksellä olevia parempien ruokavalintojen äärelle älypuhelinsovelluksen avulla. Valtioneuvoston rahoittamassa Ikäruoka-hankkeessa tehtiin tutkimusta ja selvityksiä yhdessä monen organisaation kanssa ruokapalveluihin liittyen.

Gery viestii tutkimustietoon, Valtion ravitsemusneuvottelukunnan laatimiin suomalaisiin ravitsemussuosituksiin pohjautuen.

Yhdistys näkyy ja kuuluu myös sosiaalisessa mediassa asiasanoilla #voimaaruuasta, #ikaruoka, #gery, #muutoslautasella. Facebookista löydät meidät myös!