Suklaatutkimuksen tuloksia

Terveet 65 vuotta täyttäneet henkilöt, joilla on monipuolinen ruokavalio sekä muita aivoterveyttä edistäviä tottumuksia, eivät hyödy pienistä ruokavalion parannuksista.


Tumman suklaan ja aivotoimintojen yhteyttä selvitettiin tutkimuksessa, josta vastasi ETT, dosentti Merja Suominen Gerontologinen ravitsemus Gery ry:stä. Hän avaa ensimmäisiä analysoituja tuloksia.


”Tässä tutkimuksessa ei saatu vahvistusta sille, että tumman suklaan flavonoidit vaikuttaisivat näin terveillä henkilöillä aivotoimintoihin. Tutkittavat olivat poikkeuksellisen terveitä, joten vaikka käytimme herkkiä muistitoimintojen ja muiden aivotoimintojen mittareita, muutokset olivat hyvin vähäisiä, eivätkä siten tieteellisessä mielessä merkitseviä. Muutosta parempaan tapahtui molemmissa ryhmissä, joka kertoo oppimisesta: kun sama testi toistetaan, saadaan parempia tuloksia eli esimerkiksi tehtävistä suoriudutaan nopeammin ja virheitä tulee vähemmän.”

Huomionarvoista on, ettei suklaan syömisellä ollut kielteisiä vaikutuksia veren rasva-arvoihin. Tämä vahvistaa tietoa, että kohtuullinen, tai hieman runsaampi tumman suklaan syöminen ei vaikuta negatiivisesti osana terveitä elintapoja. Myöskään tutkittavien paino ei noussut, joten tutkittavat osasivat muuttaa tapojaan tai kuunnella nälkäänsä ja syödä sopivasti.

Tutkijat ETT Merja Suominen ja ETM Heli Salmenius-Suominen esittelevät tutkimustuloksia tänään 3.5. Oslossa gerontologian kansainvälisessä kongressissa Norjassa. Tutkimuksessa kerätyistä ruokapäiväkirjoista on tekeillä opinnäytetyö, ja tutkimuksessa saadusta tiedosta on vielä paljon analysoitavaa.

Tutkimuksen tavoite

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, onko tumman suklaan nauttimisella vaikutusta ikääntyneiden aivotoimintoihin. Kaksi ryhmää söi kahdeksan viikon ajan päivittäin 50 g suklaata, eli seitsemän konvehtia päivässä. Runsaasti flavanoleja sisältävä tutkimussuklaa oli markkinoilla olevaa Fazerin 70 % tummaa suklaata, ja se sisälsi flavanoleja 410 mg/50 g annos. Vertailusuklaa oli valmistettu kaakaomassan sijasta kaakaojauheesta erilaisella valmistusmenetelmällä, jolloin flavanolien päiväannos jäi 86 milligrammaan. 

Miksi tutkimus tehtiin?

Kaakaon ja siitä tehdyn tumman suklaan sisältämillä flavanoleilla voi olla myönteisiä vaikutuksia muistiin ja toimintakykyyn. Tutkimuksissa on havaittu, että kaakaon flavanolit ovat parantaneet avaruudellista hahmottamista, reaktioaikaa sekä vaikuttaneet sydän- ja verisuonitautien riskitekijöihin. Vaikutuksien arvellaan johtuvan ainakin osittain siitä, että flavanolit saattavat vaikuttaa verisuonten joustavuuteen ja sitä kautta esimerkiksi lisäävät veren virtausta aivoissa. 

Tummassa suklaassa on myös paljon kaliumia, magnesiumia, sinkkiä ja kuitua sekä hieman proteiinia. Myös näillä saattaa olla terveyttä edistäviä vaikutuksia. Suurin osa suklaan flavanolien vaikutuksia selvittäneistä tutkimuksista on toteutettu tuotteilla, esimerkiksi juomilla, joihin on lisätty kaakaon flavanoleja. Tämä tutkimus on ainutlaatuinen, sillä se on toteutettu luontaisesti runsaasti flavanoleja sisältävällä tummalla suklaalla.

Gery toteutti tutkimuksen loppuvuodesta 2017. Tutkimuksen rahoitti Fazer Group osana Fazer Brainhow ohjelmaa.

Lisätietoja
ETT Merja Suominen, +358 50 584 1995, Enable JavaScript to view protected content.
ETM Heli Salmenius-Suominen, Enable JavaScript to view protected content.