Ravinnonsaanti ja ravitsemustila

Ravitsemustila

Säännöllinen punnitseminen on yksinkertaisin tapa seurata ravitsemustilaa. Painonmuutoksen seuraaminen on tärkeämpää kuin yksittäinen painon mittaus tai normaalipainon selvittäminen. Mitä nopeampaa ja suurempaa tahaton laihtuminen on, sitä suurempi syy on epäillä ravitsemustilan heikkenemistä. Ikääntyneille suositeltava painoindeksi on 24–29.

Ravitsemustilaa voidaan arvioida tarkemmin käyttämällä siihen kehitettyjä välineitä, kuten MNA-testiä (Mini Nutritional Assessment). MNA-testi on yli 65-vuotiaiden ravitsemustilan arviointiin kehitetty validoitu testi, joka jakaa ikääntyneet kolmeen ryhmään: virheravitsemuksesta kärsiviin, virheravitsemuksen riskissä oleviin ja niihin, joilla on hyvä ravitsemustila. MNA-testin avulla on mahdollista löytää jo varhaisessa vaiheessa ne ikääntyneet, joilla on ravitsemusongelmia (virheravitsemusriski).

Lomakkeet

Ruoankäyttölomakkeen päätarkoitus on saada tietoa energian ja proteiinin saannista. Lomaketta voidaan käyttää myös muun ravitsemustilan arviointiin, esimerkiksi kalsiumin saannin arviointiin. Siksi on tärkeää, että lomakkeelle merkitään kaikki se, mitä henkilö päivän aikana syö tai juo.

Tämä paketti sisältää:

Löydät MNA-lomakkeiden muut kieliversiot Nestlen sivuilta.

Ravinnonsaanti

Ruokailun seuranta, energian, proteiinin ja ravinnonsaannin arviointi sekä muut tiedot ruoan hankkimisesta ja ruokailusta ovat keskeisiä välineitä ravitsemuksen arvioinnissa ja ravitsemushoidon suunnittelussa. Ravitsemustilan ja ravitsemuksen arvioinnin tulee ohjata iäkkään hoitoa juuri hänelle sopivaan ravitsemushoitoon.

Tutustu kevyempään Ruokapäiväkirja-lomakkeeseen!