Ravitsemusasiantuntemus keskiöön ruoka-asioista päätettäessä

Gerontologinen ravitsemus Gery ry:n toiminnanjohtaja ETT dos. Merja Suominen vaatii poliittisten päätösten perusteeksi tutkittua tietoa ravitsemuksesta ja ruokailusta.

Suomalaiset ikääntyneet ovat hyvin monimuotoinen ryhmä ja siihen kuuluu mm. toimintakyvyltään ja ruokakulttuuriltaan erilaisia ihmisiä.

Tutkimusten mukaan ikääntyneet tarvitsevat työikäistä enemmän mm. proteiinia ja D-vitamiinia ruokavaliostaan. Tämä ei tällä hetkellä toteudu kaikkien suomalaisten ikääntyneiden ruokavaliossa.

”Erityisesti hoivan piirissä olevat ikääntyneet saavat keskimäärin liian vähän energiaa ja proteiinia ravinnostaan. Poliittisilla päätöksillä, joilla rajoitetaan heikossa ravitsemustilassa olevien ihmisten ruokavaliota, on oltava tieteelliseen ravitsemustutkimukseen nojaavat perusteet. Esitellä täytyy toimintamallit, miten rajoitettu ruokavalio on mahdollista toteuttaa siten, että ikääntyneet hyväksyvät ne”, sanoo Suominen.

”Ei ole yhtä oikeaa tapaa syödä. Erityisesti elämän loppu päässä, kun henkilö on hoivan piirissä, soisi jokaiselle annettavan mahdollisuus rakentaa ruokavalio tuttujen, maistuvien ja ravitsevien valintojen varaan. Suomalaiseen ruokakulttuuriin kuuluvat yleisesti sekä maito että siitä jalostetut tuotteet. Ruokavalion rajoituksilla on harvoin terveyttä edistävää vaikutusta varsinkin jos syöminen on vähäistä”, muistuttaa Suominen.

Lisätietoa: Gery ry, Merja Suominen, 050 584 1995