Ikäruoka 2.0

Miten ikäihmisten kauppa- ja ravintolapalvelut saadaan sujuvammaksi? Hyvää ravitsemusta tukevilla palveluilla toimintakykyä ja elämänlaatua ikäihmisten kotona asumiseen.

Gery oli mukana hankkeessa, jossa kehitettiin kotona asuvien ikäihmisten hyvää ravitsemusta ja sosiaalista kanssakäymistä tukevia palveluita yhdessä kohderyhmän ja ruokaan liittyviä palveluita tuottavien tahojen kanssa. Palveluihin kuuluivat laajasti kauppa- ja ravintolapalvelut. 

Valtion ravitsemusneuvottelukunta (VRN), Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Ikäruoka 2.0 -hanke järjestivät webinaarin 3.12.2020 klo 12:00 – 16:00.

Webinaarin esitysten pp-tiedostot ovat nähtävillä tämän linkin kautta: (https://www2.slideshare.net/THLfi/tag/vireyttaseniorivuosiin)

Hanke tuotti palveluista viestintä- ja neuvontamateriaalia ja tuki palvelujen tuottajia lisäämään palvelujen kiinnostavuutta sekä hyväksyttävyyttä ikäihmisten keskuudessa.  Ikäihmiset saivat vinkkejä terveellisten tuotteiden valintaan kaupassa sekä terveellisten ja maukkaiden ruokien järjestämiseen omiin tapahtumiin, vaikka harrastuspäivään tai järjestötoimintaan.

Ikäruoka 2.0-hankkeen raportit ovat luettavissa sivulla: https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/ikaruoka-2-0-miten-ikaihmisten-kauppa-ja-ravintolapalvelut-saadaan-sujuvammaksi/

Hankkeen toteuttivat yhteistyössä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Gery ry. 

Hanke sai sosiaali- ja terveysministeriön myöntämää valtionavustusta terveyden edistämisen määrärahasta. Hanke alkoi 1.2.2020 ja päättyi 31.10.2022.