Voimapala -tutkimus

 

Gery ry, Helsingin yliopisto ja Valio toteuttivat yhteistyössä vuosina 2021-2022 Voimapala-tutkimuksen, jossa tutkittiin maidossa luontaisesti esiintyvän MFGM-yhdisteen (Milk Fat Globule Membrane) ja hydrolysoidun maitoproteiinin vaikutuksia ikääntyneiden naisten fyysiseen suorituskykyyn. 
 

MFGM on maidon sisältämien rasvapisaroiden kuorikerroksessa esiintyvä tärkeä rakenneosa. MFGM:ää esiintyy luontaisesti nisäkkäiden maidossa. Se sisältää runsaasti erilaisia proteiineja ja lipidejä, sekä bioaktiivisia yhdisteitä, joilla on tärkeitä tehtäviä esimerkiksi aivojen ja hermoston toiminnassa. MFGM:n on tutkimuksissa havaittu stimuloivan hermo-lihasliitännän toimintaa, jonka vuoksi sen mahdolliset ominaisuudet ikääntyneiden fyysisen toimintakyvyn parantamisessa kiinnostavat tutkijoita.

Tutkimukseen osallistui 101 yli 70-vuotiasta naista, joilla oli merkkejä lihaskadosta tai fyysisen toimintakyvyn heikentymisestä, mutta jotka kykenivät liikkumaan itsenäisesti. Heidät jaettiin kahteen ryhmään, joista interventioryhmä sai päivittäin nauttia 3 grammaa MFGM:ää ja 23 grammaa proteiinia sisältävän juoman tai jauheannoksen. Tuotteet oli valmistettu Valion kirnupiimätiivisteestä. Jotta voitiin poissulkea liikunnan vaikutukset tuloksiin, molemmille ryhmille annettiin samanlainen kevyt liikuntaohjelma kotona itsenäisesti toteutettavaksi (Ikäinstituutin Kävely kevyemmäksi -jumppaohjelma).

Fyysistä suorituskykyä mitattiin käden puristusvoimatestillä, sekä SPPB-testillä (Short Physical Performance Battery). Molemmat ryhmät testattiin sekä tutkimuksen alussa, että lopussa.

Tutkimustulokset osoittavat, että MFGM ja maitoproteiini yhdessä voivat parantaa ikääntyneiden fyysistä suorituskykyä. Tutkittavien tasapaino ja SPPB-testin kokonaispisteet parantuivat merkittävästi interventioryhmässä. Lisäksi interventioryhmässä tutkittavien päivittäinen proteiininsaanti lisääntyi. Energiansaannissa tai osallistujien painossa ei tapahtunut merkitseviä muutoksia tutkimuksen aikana.

Täältä pääset lukemaan artikkelin tutkimuksesta:
https://www.mdpi.com/2072-6643/15/13/2922

Jyväkorpi, S. K., Niskanen, R. T., Markkanen, M., Salminen, K., Sibakov, T., Lehtonen, K. M., Kunvik, S., Pitkala, K. H., Turpeinen, A. M., & Suominen, M. H. (2023). Effect of Milk Fat Globule Membrane- and Protein-Containing Snack Product on Physical Performance of Older Women-A Randomized Controlled Trial. Nutrients15(13), 2922. https://doi.org/10.3390/nu15132922

Tietoa tutkimuksesta Valion sivuilla:
https://www.valio.fi/uutiset/tuore-ikaantyvien-ravitsemusta-koskeva-tutkimus-osoittaa-maidon-mfgm-yhdisteesta-ja-proteiinipitoisista-tuotteista-olevan-hyotya-fyysiselle-toimintakyvylle/