ETT Liisa Valstasta Gery ry:n hallituksen puheenjohtaja

Yhdistyksen kokouksessa valittiin myös muita uusia hallituksen jäseniä.

Gerontologinen ravitsemus Gery ry:n sääntömääräisessä kokouksessa 11.4.12019 valittiin yhdistykselle uusi puheenjohtaja.

Väistyvä puheenjohtaja prof. Christel Lamberg-Allardt siirsi yhdistyksen hallituksen vetovastuun Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksella tutkimuspäällikkönä työskentelevälle ETT, dos. Liisa Valstalle.

Hallituksen kokoonpanoon tuli muutoksia, uusi hallitus järjestäytyy toukokuussa.

Liisa Valsta, pj, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Katariina Lallukka, Maito ja Terveys ry
Anu Jansson, Vanhustyön keskusliitto
Irma Nykänen, Itä-Suomen yliopisto
Anne Rahikka, Miina Sillanpään Säätiö
Riitta Saarela, Helsingin kaupunki
Minna Säpyskä-Nordberg, Ikäinstituutti
Annele Urtamo, Helsingin yliopisto
Pauliina Unkeri, Suomen Fysiogeriatria Oy
Karoliina Salminen, Vantaan kaupunki
Saara Sainmaa, Helsingin Alzheimer-yhdistys
Pauliina Tamminen, Luustoliitto
Erjastiina Heikkinen, Helsingin kaupunki