Liikuntasuositus

Liikunta tuo terveyshyötyjä myös iäkkäille.

Liikunta hidastaa lihaskatoa, lihasvoiman, -tehon ja -kestävyyden pienenemistä, luukatoa, aerobisen kestävyyden huononemista, notkeuden vähenemistä sekä tasapainon ja kävelykyvyn huononemista. Säännöllinen kohtuukuormitteinen kestävyysliikunta, kuten päivittäinen reipas kävely sekä lihasvoima- ja tasapainoharjoittelu ja nivelten liikkuvuusharjoittelu, jotka voi toteuttaa kotivoimisteluna, ovat keskeisiä toimintakyvyn ylläpitämisessä.

Vielä iäkkäänäkin aloitettu liikunta hidastaa toiminnanvajausten kehittymistä ja parantaa itsenäistä suoriutumista. Kaatumisten ehkäisemiseksi liikunnan pääpainon pitää olla alaraajojen lihasvoimaa ja tasapainoa parantavassa harjoittelussa. Liikuntaharjoittelu saattaa lisäksi parantaa useita kognition osa-alueita dementiaan sairastumisriskissä olevilla tai siihen jo sairastuneilla.

Tutustu Käypä hoito -suositukseen  http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50075

Terveysliikuntasuositukset ikäihmisille

• Kestävyyskunnon harjoittamista, esim. reipasta  kävelyä vähintään 2,5 tuntia viikossa tai liikkumalla rasittavasti 1 tunti 15 minuuttia viikossa (tai näitä yhdistellen).
• Lihasvoima- ja/ tai yhdistettyä lihasvoima- ja tasapainoharjoittelua vähintään kaksi kertaa viikossa ja etenkin kaatumisvaarassa oleville, esimerkiksi kuntosaliharjoittelua.
• Tasapaino- ja ketteryysharjoittelua kaksi–kolme kertaa viikossa, esimerkiksi yhdistettynä kuntosaliharjoitteluun tai tasapainoryhmässä.
• Venyttelyä ja liikkuvuutta vähintään kaksi kertaa viikossa, esimerkiksi ohjeiden mukaan kotona.Tietoa ikääntyneiden terveysliikunnasta löytyy lisää UKK-instituutin sivuilta:

http://www.ukkinstituutti.fi/liikuntapiirakka/liikuntapiirakka_yli_65-vuotiaille

http://www.ukkinstituutti.fi/tietoa_terveysliikunnasta/liikkumaan/aloittajan_liikuntaopas/ikaantyminen_ja_liikunta