ETM Laura Sormunen edistämään ikääntyneiden ravitsemusta

Voimaa ruuasta -toimintaan uusi kasvo.

Laura Sormunen on aloittanut Geryn ravitsemusasiantuntijana ja kehittämispäällikkönä 3.8.2020 alkaen. Hän on koulutukseltaan elintarviketieteiden maisteri (ETM), pääaineenaan ravitsemustiede ja liikuntatieteiden kandidaatti (LitK), pääaineenaan liikuntapedagogiikka.

-Olen perehtynyt ruuan ja ravitsemuksen merkitykseen ihmisen hyvinvoinnille ja terveydelle. Ruuan mahdollisuudet muun muassa elintapojen ja yhteisöllisyyden edistämisessä ovat olleet lähellä sydäntäni. Ruoka on elintärkeää, mutta herättää myös paljon tunteita ja yhdistää ihmisiä.

Laura on aiemmissa töissään toteuttanut ravitsemus- ja elintapaohjausta- ja koulutusta sekä eri-ikäisten ihmisten hyvinvointia tukevaa terveyden edistämistyötä järjestö- ja kuntasektorilla. Innostavinta terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyössä on onnistua kaventamaan ihmisten terveyseroja, edistää toimintakykyä, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta sekä ehkäistä yksinäisyyttä.

-Mielestäni on tärkeää tukea vaikeissa elämäntilanteissa olevien, kuten pitkään työelämän ulkopuolella olevien ihmisten sekä toimintakyvyltään heikentyneiden ja yksinäisten ikäihmisten terveyttä ja hyvinvointia.

-Aloitan työni Geryssä innolla ja uteliaana. Toivon, että yhdessä eri toimijoiden kanssa voimme Geryssä vahvistaa edelleen ikäihmisten hyvää ravitsemusta, terveyttä ja hyvinvointia tutkittuun tietoon pohjaten, mutta ihmisläheisesti.

Vapaa-ajalla Laura nauttii hyvästä ruuasta, läheisistä ihmissuhteista, liikunnasta, musiikista, kirjoista ja luonnosta.