Avuksi ohjaukseen

Ravitsemusohjaus

Hyvän ruokavalion voi koostaa monella tavalla. Henkilökohtaiset mieltymykset tulee ottaa huomioon ja kiinnittää huomiota ruuan makuun. Monipuolinen ja värikäs ruokavalio sisältää muun muassa kasviksia ja hedelmiä sekä marjoja, täysjyväviljatuotteita, hyviä rasvoja, maitotaloustuotteita ja riittävästi lihaa, kalaa tai kanaa tai palkokasveja. Laadun arvioinnin tavoitteena on myös ruokavalion monipuolisuuden varmistaminen. 

Iäkkäillä ruokavalio saattaa yksipuolistua monen tekijän seurauksena. Ruokahaluttomuus saattaa vaivata liikkumattomuuden tai sairauksien vuoksi, ruuanlaittoon ei jakseta panostaa entiseen tapaan ja suun ongelmat voivat vaikeuttaa pureskelua. Etenkin tuoreet kasvikset ja hedelmät saattavat tämän vuoksi jäädä pois ruokavaliosta. Lisäksi taloudelliset seikat ja koulutustaso vaikuttavat ruokailuun. 

Riittävästi proteiinia

Erityisen kiinnostuksen kohteena viime aikoina on ollut ikääntyneiden proteiinin tarve. Lihaskato eli sarkopenia on ikääntyneillä hitaasti etenevä tila, joka johtaa toimintakyvyn heikentymiseen. Ikäihmisille suositellaan suurempaa proteiininsaantia kuin muille aikuisille. Tämä johtuu osittain kehon heikentyneestä kyvystä käyttää proteiinia hyväkseen. Lisäksi sairauksien aikana proteiinin tarve lisääntyy. Kun vielä energiankulutus ja syödyn ruuan määrä sekä ruokahalu heikkenevät, proteiinin saanti on usein aiempaa vähäisempää.

Ikääntyneen ravitsemusohjauksen tulisi aina perustua arviointiin ja yksilölliseen suunnitelmaan. Vaikka viime vuosina ikääntyneiden ihmisten ravitsemukseen on kiinnitetty huomioita, tarvitaan edelleen tutkimuksia ravitsemushoidon hyödyistä ja tavoista toteuttaa sitä erityisesti niiden kotona asuvien ikääntyneiden keskuudessa. Lihaskunnon ja toimintakyvyn heikkenemisen ehkäisy ja elämänlaadun parantaminen ovat keskeisiä ravitsemukseen yhteydessä olevia tutkittavia aiheita. 

Esitteet avuksi ohjaukseen

Olemme tehneet Voimaa ruuasta -ravitsemuksen perusesitteen, jossa keskitytään koko kehoon ja ravitsemukseen sekä päivärytmiin. C-vitamiinin ja kasvistenkäyttöön kannustava esite sekä proteiininlähteitä ruokavaliossa konkretisoivan esite ovat myös vapaassa käytössä, niitä voi tilata meiltä Julkaisut -välilehden kautta. 

Ikääntyneen laihdutus

Ikäihmisen laihduttamiseen suhtaudutaan varauksella. Sisätautien erikoislääkäri Pertti Mustajoki kirjoittaa Duodecimin Terveyskirjastossa aiheesta. Tutustu siihen tästä linkistä!