Yhdistyksen hallitus ja säännöt

Geryn hallitus 2020 - 2021

Yhdistyksen hallitus valittiin yhdistyksen vuosikokouksessa toukokuussa 2020

Puheenjohtaja Liisa Valsta, terveyden ja hyvinvoinninlaitos, THL

Varapuheenjohtaja Anne Rahikka, Miina Sillanpään säätiö

Anu Jansson, Vanhustyön keskusliitto ry

Katariina Lallukka, Maito ja terveys ry

Irma Nykänen, Itä-Suomen yliopisto

Riitta Saarela, Helsingin kaupunki

Minna Säpyskä-Nordberg, Ikäinstituutti

Pauliina Unkeri, Suomen Fysiogeriatria Oy

Annele Urtamo, Helsingin yliopisto

 

Varajäsenet

Erjastiina Heikkinen, Helsingin kaupunki

Satu Jyväkorpi, Helsingin yliopisto

Karoliina Salminen, Vantaan kaupunki