Hankkeet

Geryllä on tällä hetkellä käynnissä Voimaa ruuasta -hanke sekä Ikäruoka 2.0 -hanke. Voimaa ruuasta -hankkeessa ohjataan ryhmiä, järjestetään puhelinneuvontaa, tuotetaan materiaalia ja viestitään ikääntyneiden hyvän ravitsemuksen, toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Ikäruoka 2.0 -hankeessa kehitetään kotona asuvien ikäihmisten hyvää ravitsemusta ja sosiaalista kanssakäymistä tukevia palveluita yhdessä senioreiden ja ruokaan liittyviä palveluita tuottavien tahojen kanssa. Palveluihin kuuluvat laajasti kauppa- ja ravintolapalvelut. 

Yhdistyksessä toteuteutaan Voimapala-tutkimusta, josta lisätietoa on tutkimuksen kotisivuilla: https://www.voimapala.fi/. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, voidaanko välipalatuotteilla parantaa fyysistä suorituskykyä 70-vuotta täyttäneillä naisilla, joilla on jo pieniä liikkumiseen liittyviä vaikeuksia.

Muutos lautasella -hanke on päättynyt ja se keskittyi ruokavalioneuvontaan älypuhelinsovelluksen avulla.