Hankkeet

Geryllä on tällä hetkellä käynnissä Voimaa ruuasta -hanke sekä Muisti ja ruoka -hanke

Voimaa ruuasta -hankkeessa ohjataan ikäihmisten ryhmiä, järjestetään puhelinneuvontaa, tuotetaan materiaalia ja viestitään ikääntyneiden hyvän ravitsemuksen, toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistämiseksi. 

Muisti ja ruoka -hankkeen toiminta on tarkoitettu kotona asuville muistisairaille ja heidän omaisilleen sekä työssään muistisairaita kohtaaville ammattilaisille. Hankkeessa järjestetään myös koulutuksia ja luentoja aivoterveyden edistämisestä FINGER-toimintamallin mukaisesti.

Yhdistyksessä on toteutettu Voimapala-tutkimus, josta lisätietoa on tutkimuksen kotisivuilla: https://www.voimapala.fi/. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, voidaanko välipalatuotteilla parantaa fyysistä suorituskykyä 70-vuotta täyttäneillä naisilla, joilla on jo pieniä liikkumiseen liittyviä vaikeuksia.

Muutos lautasella -hanke on päättynyt ja se keskittyi ruokavalioneuvontaan älypuhelinsovelluksen avulla.