Koulutus

Vajaaravitsemuksen hoito ja ehkäisy-koulutustilaisuus Hämeenlinnassa

Gery ry osallistuu ja järjestää koulutusta sekä tarjoaa ohjausta, neuvontaa ja ryhmätoimintaa ikääntyneille hyvään ravitsemukseen liittyvissä asioissa. 

Yhdistys tarjoaa luentoja ja ravitsemuskoulutusta ikääntyneiden ryhmille sekä ikääntyneiden parissa työskentelevälle ammattihenkilöstölle.

 

Luennot

Ravinnon tarve ja ravitsemustila ikääntyessä

Ravitsemushoito suositusten valossa

Räätälöity ravitsemushoito kotona asumisen tukena

Ravitsemuksen merkitys ja erityispiirteet vanhainkodeissa ja pitkäaikaishoidossa

Ravitsemustilan arviointi ja mittarit

Muistisairaan ravitsemus

 

Koulutusta yksiköille

Ikääntyneen ravitsemuksen arviointi, ennakkotehtävä puretaan koulutuksessa

Ravitsemushoidon kehittäminen moniammatillisena yhteistyönä

 

Koulutusta kunnille

Räätälöityä koulutusta kuntien kotihoidon ja pitkäaikaishoidon henkilöstölle sekä vapaaehtoistoiminassa toimiville

 

Neuvonta ja ohjaus

Yksilöllistä ravitsemusohjausta ja -neuvontaa ravitsemustieteen asiantuntijoilta

 

Ryhmätoiminta

Ruoanvalmistuskursseja ja luentoja ikääntyneiden ryhmille

 

 

Kysy luentoja ja kurssien järjestämistä

ETT Merja Suominen

Sähköposti: etunimi.sukunimi@gery.fi