Geryn asiantuntijat tarjoavat koulutusta

Ravitsemusfoorumi järjestettiin 15.9.2022 virtuaalisena.

Lämmin kiitos kaikille Ravitsemusfoorumin 2022 osallistujille!

 

Ravitsemusfoorumi tarjoaa ajankohtaista tietoa ikääntyneiden ravitsemukseen, hyvinvointiin, toimintakykyyn, liikuntaan ja tutkimuksiin liittyen. Katso tarkempi ohjelma: https://www.gery.fi/koulutus/ravitsemusfoorumi/

Hinta: 60 € ja se sisältää luentomateriaalin. Jäsen- ja opiskelijahinta 40 €. Laskutetaan jälkikäteen.

Kysy ryhmäalennuksia.

Koulutuskalenteri 2022

Kysy tarjousta yksikkökohtaista koulutusta varten! Verkkotietoisku voidaan pitää zoomin välityksellä tai yksikössä käytössä olevan sovelluksen kautta.


Pyrimme pitämään aikaisemmin suunnitellut koulutukset ympärivuorokautisen hoidon hoiva- ja ruokapalveluhenkilöstölle sekä kotona asuvien ikääntyneiden kanssa työskenteleville myöhemmin ilmoitettuna aikana lähikoulutuksena. Silloin sisältö koostuu luennoista, hyvistä käytännöistä ja työpajatyöskentelystä:

 • Ravitsemuksen erityispiirteet ja ruokailun toteuttaminen ympärivuorokautisessa hoidossa
 • Ravitsemuksen arviointi
 • Ruokailuympäristö
 • Tehostettu ruokavalio
 • Erityisruokavaliot
 • Ravitsemuksen erityispiirteet, erityisruokavaliot, tehostettu ruokavalio ja ruokailun tukeminen kotona asuvan arjessa
 • Ateria- ja kauppapalvelut
 • Yhdessä syöminen

 

Gery tarjoaa koulutusta ja konsultointia tilauksesta

Kysy luentoja ja kurssien järjestämistä toiminnanjohtaja ETT Merja Suominen, sähköposti: Enable JavaScript to view protected content.

Luennot

 • Ravinnon tarve ja ravitsemustila ikääntyessä
 • Ravitsemushoito suositusten valossa
 • Räätälöity ravitsemushoito kotona asumisen tukena
 • Ravitsemuksen merkitys ja erityispiirteet vanhainkodeissa ja pitkäaikaishoidossa
 • Ravitsemustilan arviointi ja mittarit
 • Muistisairaan ravitsemus

Koulutusta yksiköille

 • Ikääntyneen ravitsemuksen arviointi, ennakkotehtävä puretaan koulutuksessa
 • Ravitsemushoidon kehittäminen moniammatillisena yhteistyönä

Koulutusta kunnille

 • Räätälöityä koulutusta kuntien kotihoidon ja pitkäaikaishoidon henkilöstölle sekä vapaaehtoistoiminassa toimiville

Neuvonta ja ohjaus

 • Yksilöllistä ravitsemusohjausta ja -neuvontaa ravitsemustieteen asiantuntijoilta
 • Ryhmätoiminta
 • Ruoanvalmistuskursseja ja luentoja ikääntyneiden ryhmille