Gery tarjoaa koulutusta

Yhdistys tarjoaa luentoja ja ravitsemuskoulutusta ikääntyneiden ryhmille sekä ikääntyneiden parissa työskentelevälle ammattihenkilöstölle.

Koulutuskalenteri 2020

Kysy tarjousta yksikkökohtaista koulutusta varten! Verkkotietoisku voidaan pitää joko Geryn GotoMeeting-ohjelman välityksellä tai yksikössä käytössä olevan sovelluksen kautta.


Pyrimme pitämään aikaisemmin suunnitellut koulutukset ympärivuorokautisen hoidon hoiva- ja ruokapalveluhenkilöstölle sekä kotona asuvien ikääntyneiden kanssa työskenteleville myöhemmin ilmoitettuna aikana lähikoulutuksena. Silloin sisältö koostuu luennoista, hyvistä käytännöistä ja työpajatyöskentelystä:

 • Ravitsemuksen erityispiirteet ja ruokailun toteuttaminen ympärivuorokautisessa hoidossa
 • Ravitsemuksen arviointi
 • Ruokailuympäristö
 • Tehostettu ruokavalio
 • Erityisruokavaliot
 • Ravitsemuksen erityispiirteet, erityisruokavaliot, tehostettu ruokavalio ja ruokailun tukeminen kotona asuvan arjessa
 • Ateria- ja kauppapalvelut
 • Yhdessä syöminen

Ravitsemusfoorumi järjestettiin torstaina 10.9.2020 klo 9-16 virtuaalisena

Ravitsemusfoorumi tarjosi ajankohtaista tietoa ikääntyneiden ravitsemukseen, toimintakykyyn, liikuntaan ja tutkimuksiin liittyen. Teemoina olivat ravitsemus ja aivoterveys ja puhujina mm. laillistettu ravitsemusterapeutti Anette Palssa ja tutkijatohtori Jenni Lehtisalo, FINGER-tutkimuksesta. 

Ravitsemusfoorumin esitysten materiaalit löydät täältä!


Gery tarjoaa koulutusta ja konsultointia tilauksesta

Kysy luentoja ja kurssien järjestämistä toiminnanjohtaja ETT Merja Suominen, sähköposti: Enable JavaScript to view protected content.

Luennot

 • Ravinnon tarve ja ravitsemustila ikääntyessä
 • Ravitsemushoito suositusten valossa
 • Räätälöity ravitsemushoito kotona asumisen tukena
 • Ravitsemuksen merkitys ja erityispiirteet vanhainkodeissa ja pitkäaikaishoidossa
 • Ravitsemustilan arviointi ja mittarit
 • Muistisairaan ravitsemus

Koulutusta yksiköille

 • Ikääntyneen ravitsemuksen arviointi, ennakkotehtävä puretaan koulutuksessa
 • Ravitsemushoidon kehittäminen moniammatillisena yhteistyönä

Koulutusta kunnille

 • Räätälöityä koulutusta kuntien kotihoidon ja pitkäaikaishoidon henkilöstölle sekä vapaaehtoistoiminassa toimiville

Neuvonta ja ohjaus

 • Yksilöllistä ravitsemusohjausta ja -neuvontaa ravitsemustieteen asiantuntijoilta
 • Ryhmätoiminta
 • Ruoanvalmistuskursseja ja luentoja ikääntyneiden ryhmille