Gery tarjoaa monenlaista koulutusta

Yhdistys tarjoaa luentoja ja ravitsemuskoulutusta ikääntyneiden ryhmille sekä ikääntyneiden parissa työskentelevälle ammattihenkilöstölle.

Gery ry osallistuu ja järjestää koulutusta sekä tarjoaa ohjausta, neuvontaa ja ryhmätoimintaa ikääntyneille hyvään ravitsemukseen liittyvissä asioissa. 

Ravitsemusfoorumi

Geryn vuosittainen tai kahdesti vuodessa ammattilaisille suunnattu koulutuspäivä Ravitsemusfoorumi tarjoaa ajankohtaista tietoa ikääntyneiden ravitsemukseen, toimintakykyyn, liikuntaan ja tutkimuksiin liittyen. Ravitsemusfoorumi järjestetään Helsingissä 5.9.2019.

Luennot

  • Ravinnon tarve ja ravitsemustila ikääntyessä
  • Ravitsemushoito suositusten valossa
  • Räätälöity ravitsemushoito kotona asumisen tukena
  • Ravitsemuksen merkitys ja erityispiirteet vanhainkodeissa ja pitkäaikaishoidossa
  • Ravitsemustilan arviointi ja mittarit
  • Muistisairaan ravitsemus

Koulutusta yksiköille
Ikääntyneen ravitsemuksen arviointi, ennakkotehtävä puretaan koulutuksessa
Ravitsemushoidon kehittäminen moniammatillisena yhteistyönä

Koulutusta kunnille
Räätälöityä koulutusta kuntien kotihoidon ja pitkäaikaishoidon henkilöstölle sekä vapaaehtoistoiminassa toimiville

Neuvonta ja ohjaus
Yksilöllistä ravitsemusohjausta ja -neuvontaa ravitsemustieteen asiantuntijoilta

Ryhmätoiminta
Ruoanvalmistuskursseja ja luentoja ikääntyneiden ryhmille

Kysy luentoja ja kurssien järjestämistä toiminnanjohtaja ETT Merja Suominen, sähköposti: Enable JavaScript to view protected content.