Geryn asiantuntijat tarjoavat koulutusta

Tarjoamme luentoja ja ravitsemuskoulutusta ikääntyneiden ryhmille sekä ikääntyneiden parissa työskentelevälle ammattihenkilöstölle.

Koulutuskalenteri 2021

Kysy tarjousta yksikkökohtaista koulutusta varten! Verkkotietoisku voidaan pitää zoomin välityksellä tai yksikössä käytössä olevan sovelluksen kautta.


Pyrimme pitämään aikaisemmin suunnitellut koulutukset ympärivuorokautisen hoidon hoiva- ja ruokapalveluhenkilöstölle sekä kotona asuvien ikääntyneiden kanssa työskenteleville myöhemmin ilmoitettuna aikana lähikoulutuksena. Silloin sisältö koostuu luennoista, hyvistä käytännöistä ja työpajatyöskentelystä:

 • Ravitsemuksen erityispiirteet ja ruokailun toteuttaminen ympärivuorokautisessa hoidossa
 • Ravitsemuksen arviointi
 • Ruokailuympäristö
 • Tehostettu ruokavalio
 • Erityisruokavaliot
 • Ravitsemuksen erityispiirteet, erityisruokavaliot, tehostettu ruokavalio ja ruokailun tukeminen kotona asuvan arjessa
 • Ateria- ja kauppapalvelut
 • Yhdessä syöminen

Ravitsemusfoorumi järjestetään vuonna 2021 torstaina 19.9. klo 9-16 virtuaalisena

Ravitsemusfoorumi tarjoaa ajankohtaista tietoa ikääntyneiden ravitsemukseen, toimintakykyyn, liikuntaan ja tutkimuksiin liittyen. Teemoina ovat tänä vuonna mm. ravitsemushoito ikäihmisen hyvinvoinnin tukena hoivassa, PROMISS-tutkimuksen tuloksia proteiinivälipalojen vaikutuksesta yli 70-vuotiaiden proteiinin saantiin ja toimintakykyyn sekä syömisen hallinta virtuaalisen ÄHKY-palvelun avulla.

Ravitsemusfoorumin esitysten materiaalit löydät täältä!


Gery tarjoaa koulutusta ja konsultointia tilauksesta

Kysy luentoja ja kurssien järjestämistä toiminnanjohtaja ETT Merja Suominen, sähköposti: Enable JavaScript to view protected content.

Luennot

 • Ravinnon tarve ja ravitsemustila ikääntyessä
 • Ravitsemushoito suositusten valossa
 • Räätälöity ravitsemushoito kotona asumisen tukena
 • Ravitsemuksen merkitys ja erityispiirteet vanhainkodeissa ja pitkäaikaishoidossa
 • Ravitsemustilan arviointi ja mittarit
 • Muistisairaan ravitsemus

Koulutusta yksiköille

 • Ikääntyneen ravitsemuksen arviointi, ennakkotehtävä puretaan koulutuksessa
 • Ravitsemushoidon kehittäminen moniammatillisena yhteistyönä

Koulutusta kunnille

 • Räätälöityä koulutusta kuntien kotihoidon ja pitkäaikaishoidon henkilöstölle sekä vapaaehtoistoiminassa toimiville

Neuvonta ja ohjaus

 • Yksilöllistä ravitsemusohjausta ja -neuvontaa ravitsemustieteen asiantuntijoilta
 • Ryhmätoiminta
 • Ruoanvalmistuskursseja ja luentoja ikääntyneiden ryhmille