Muutos lautasella

Mikä on Muutos lautasella -hanke?

Muutos lautasella - ravitsemus- ja liikuntaohjauksen sekä sosiaalisen tuen avulla parannettiin 50–65-vuotiaiden toimintakykyä ja elämänlaatua käyttäen älypuhelinsovellusta apuna. Lisäksi madallettiin kynnystä käyttää teknologiaa ja digitaalisia palveluita. Tavoitteena oli, että terveysteknologia tuo hoidon ja tuen henkilön arkeen ja kotiin, sekä mahdollistaa ammattilaisen hoidon ja ohjauksen riippumatta ajasta ja paikasta. Ryhmässä tapahtuva ohjaus tuo mukaan vertaistuen ja sosiaalisen ulottuvuuden. Monipuolisen sisällön omaava teknologia mahdollistaa myös yksilöllisten tarpeiden huomioinnin.

Hanketta toteutettiin vuosina 2018–2020.

Toiminnan tavoitteet:

1. Toimintaan osallistuneiden ruokavalion laatu on parantunut: kasvisten käyttö on lisääntynyt, hyvälaatuisen rasvan ja proteiinin saanti lisääntynyt. Ruokavalion laadun parantumisen kautta tavoitteena on painonhallinta.

2. Liikunta on lisääntynyt, esim. lihasvoimaharjoittelu ja sen myötä toimintakyky ja aktiivisuus ovat lisääntyneet. Tavoitteena terveysliikuntasuositusten täyttyminen.

3. Sosiaaliset suhteet ovat lisääntyneet, elämänlaatu ja pystyvyyden tunne on parantunut.

4. Kynnys käyttää sähköisesti toteutettuja palveluita on alentunut.

Hankkeen avulla pyrittiin luomaan uusi toimintatapa, jota voidaan laajasti hyödyntää erilaisissa terveydenhuollon organisaatioissa. Malli pohjautuu ohjauksen ja vertaistuen avulla ruokavalion laadun parantamiseen, liikunnan lisäämiseen ja sitä kautta elämänlaadun ja toimintakyvyn parantamiseen. Virtuaalisuus ja monipuolinen sisältö tekevät siitä helposti muokattavan erilaisia tarpeita vastaavaksi.