Muisti ja ruoka

Yhdistys toteuttaa Muisti ja ruoka -hanketta vuosina 2023-2025

Hankkeen toiminta on tarkoitettu kotona asuville muistisairaille ja heidän omaisilleen. Hankkeessa järjestetään koulutuksia myös työssään muistisairaita kohtaaville ammattilaisille ja omaisille. Tavoitteena on, että ravitsemusohjauksen, -koulutusten ja -materiaalien avulla muistisairaiden elämänlaatu ja mahdollisuus asua kotona pidempään paranevat. Lisäksi tieto hyvän ravitsemuksen toteuttamisesta lisääntyy omaisten ja ammattilaisten keskuudessa.

Hankkeen osallistavien työpajojen avulla ja tutkittuun tietoon perustuen toteutetaan kohderyhmille heille sopivia ohjauksia, koulutuksia ja tuotetaan materiaaleja hyvästä ravitsemuksesta.

Hankkeessa järjestetään koulutuksia ja luentoja aivoterveyden edistämisestä FINGER-toimintamallin mukaisesti. Hankkeessa tuotetun materiaalin ja ohjauksen avulla toimivat käytännöt leviävät laajemmalle väestöön. Tieto muistitoimintojen heikkenemisen ehkäisystä lisääntyy väestössä.

Hankkeen toiminta-alueita ovat Uusimaa, Pirkanmaa ja Pohjois-Karjala.