Ikäruoka

Gery ry oli vuosina 2017-2018 mukana yhteistyöhankkeessa, jossa selvitetään ikäihmisten ruokapalveluita ja mahdollisuuksia tukea kotona asumista.

Ikäihmisten ruokapalvelut muuttuvassa toimintaympäristössä -hankkeen raportti on luettavissa sähköisenä julkaisut.valtioneuvosto.fi

Valtioneuvoston rahoittaman hankkeen vastuutahona toimi Helsingin yliopisto ja työryhmään kuului Geryn lisäksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulu sekä Ammattikeittiöosaajat ry. Hankkeen päätavoitteena oli tuottaa kattava kuva ikääntyneiden ruokapalveluiden nykytilasta sekä suosituksia ja ehdotuksia siitä, miten ruokapalveluja tulee kehittää, jotta ne tukevat ikääntyneiden kotona asumista.

Hankkeen loppuseminaari oli joulukuussa 2018 Säätytalolla Helsingissä

Seminaariohjelman diat on luettavissa täältä.

IKÄRUOKA-Ikäihmisten ruokapalvelut muuttuvissa toimintaympäristöissä

Valtioneuvoston rahoittaman selvitys- ja tutkimushankkeen loppuseminaari

Kohderyhmä: päättäjät, virkamiehet, ammattilaiset, media, ikäihmiset ja heidän läheisensä

Tavoite: Herättää keskustelua hyvän ravitsemuksen ja laadukkaiden ruokapalvelujen tärkeästä roolista ikääntyneiden kotona asumisen mahdollistajana

Ajankohta: keskiviikko 12.12.2018 klo 13-16

Paikka: Säätytalo, Snellmaninkatu 9-11, Sali 3

Ohjelma: Ikäihmisten kotona asumista tukevat ruokapalvelut nyt ja tulevaisuudessa

13:00-13:05   Tervetuloa, seminaarin puheenjohtaja neuvotteleva virkamies Sirpa Sarlio, STM

13.05-13.20 Avauspuheenvuoro Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko

13.20-13.30 Tulevaisuuden muistelua – "muistele" miten ruokailusi sujuu 80-vuotiaana?

Miten voit varautua ruokailussa ilmaantuviin vaikeuksiin?

13.30- 14.15  Mitä ikääntyneet haluavat ruokapalveluilta ja mitä ruokapalvelut haluavat tarjota ikääntyneille?

                      Nykytilan ja tulevaisuuden tarpeiden tarkastelua selvitystyön perusteella

14.15-14.45   Kahvitauko

14.45-15.30   Ratkaisuja tarpeisiin – mihin voimme vaikuttaa heti ja mihin pitemmällä aikavälillä

                      Toimenpide-ehdotuksia ikääntyneiden kotona asumista tukevien ruokapalvelujen kehittämiseen

15.30-15.45 Kommenttipuheenvuoro – mitä ehdotukset tarkoittavat käytännössä?

                      Pirjo Hakala-Lahtinen

15.45-16.00   Seminaarin päätös - Mitä viet mukanasi omaan toimintaympäristöösi?


Katsaus ikääntyneiden ravitsemuksesta

Gery on tuottanut hankkeessa katsauksen suomalaisten ikääntyneiden ravitsemuksesta. Tutustu katsaukseen täältä

Kotiaterioihin tutustuminen

Osana hanketta Gery tutustui kotiateriapalveluihin pääkaupunkiseudulla. Testasimme ja arvioimme tilattuja aterioita nelihenkisen raadin voimin. Testatuissa aterioissa oli paljon hyvää, mutta myös muutamia keskeisiä kehittämiskohteita. Lue lisää

Muita osaraportteja:

Mertanen E. 2018. Ikäihmisten ruokapalvelut. Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 257.

Itkonen S. Ikääntyneiden kotona asumista tukevat ruokapalvelut ja niiden tukipalvelut – esimerkkejä EU-maista – kirjallisuuskatsaus. Ikäihmisten ruokapalvelut muuttuvassa toimintaympäristössä -hanke. Helsingin yliopisto 2018

Jämsén P, Huhtala M. Selvitys kotona asuvien ja kotihoidon piiriin kuuluvien ikäihmisten kotiateriapalveluista. Ikäihmisten ruokapalvelut muuttuvassa toimintaympäristössä –hanke. Ammattikeittiöosaajat ry 2017. http://www.amko.fi/hankkeet/ikaihmisten-ruokapalvelut/

Mäkeläinen P, Tuikkanen R. Selvitys ruokapalveluiden nykytilasta ja tulevaisuuden tarpeista ikääntyneiden näkökulmasta. Xamk Kehittää 56. Mikkeli: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (painossa), 2018 Verkkojulkaisu: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-113-2.

Kinnunen M, Kuusjärvi S, Lyytikäinen K, Puputti K, Sinisalo H, Uusimäki K. Kotona asuvien ikääntyneiden ruokapalvelujen hyviä käytäntöjä ja kokeiluja. RAV231 Ruokapalvelujen suunnittelu -kurssin projektityö, Helsingin yliopisto 2018.

Könönen I, Mäkelä K, Salo T, Uimonen L ja Willman M. Kotona asuville ikääntyville suunnatut kestävät ruokapalvelut. RAV231 Ruokapalvelujen suunnittelu -kurssin projektityö, Helsingin yliopisto 2018.

Seuraa hankkeen etenemistä Facebookissa: Ikäihmisten ruokapalvelut ja muissa sosiaalisen median kanavissa: #ikäruoka

Lisätietoja Geryn osuudesta hankkeessa antaa toiminnanjohtaja Merja Suominen, Enable JavaScript to view protected content. 

Lisätietoa hankkeesta: Hankkeen johtaja Raisa Valve Helsingin yliopistolta: Enable JavaScript to view protected content.