Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014

Valtion ravitsemusneuvottelukunnan ravitsemussuositukset julkaistiin tammikuussa 2014. Ne noudattavat pääosin pohjoismaisia suosituksia (NNR2012). Pääpaino on terveyttä edistävän ruokavalion kokonaisuudessa, jonka muodostavat eri ruoka-aineiden laatu, määrä ja merkitys ravintoaineiden lähteenä sekä niiden yhteys terveyteen. Suositukset on tarkoitettu ohjaamaan terveydenhuollon, ruokapalveluiden, ja elintarviketeollisuuden ammattilaisten sekä eri viranomaisten ja kansanterveysjärjestöjen toimintaa kansanterveyden edistämisessä.

Lisää suosituksista ravitsemusneuvottelukunnan sivuilta https://www.ruokavirasto.fi/teemat/terveytta-edistava-ruokavalio/