Voimaa ruuasta -toiminta

Yhdistys toteuttaa Voimaa ruuasta -toimintaa, jossa muun muassa ohjataan ryhmiä, koulutetaan, tuotetaan materiaalia ja viestitään, jotta ikääntyneiden toimintakyky ja hyvinvointi kohenevat.

Gery tekee yhteistyötä muiden järjestöjen, yritysten ja kaupunkien kanssa, jotta tietämys ja osaaminen ravitsemuksen merkityksestä ikääntyneiden toimintakyvyn ja hyvinvoinnin tukemisessa lisääntyy. Voimaa ruuasta -toiminnan yhteistyökumppaneina ovat vuonna 2017–2019 muun muassa Kokkolan ja Hämeenlinnan kaupungit.

Käytännössä toteutamme ikääntyneiden ravitsemukseen liittyvää ryhmäohjausta ja ryhmäohjaajien koulutusta. Vuoden 2016 lopulla julkaistiin ryhmäohjaajan opas ja ravitsemuksen työkirja osallistujalle. Toimintaa rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla.

Geryn Voimaa ruuasta -lehti ilmestyy neljästi vuodessa ja sitä toimitetaan jäsenille, jäsenyhteisöille sekä heidän jäsenilleen. Lehteä on myös mahdollista selata verkossa tai tilata. Tutustu lehden mediakorttiin ja ota ytheyttä Enable JavaScript to view protected content..

Ikääntyneille tarkoitetut nettisivut löytyvät osoitteesta www.voimaaruuasta.fi

Voimaa ruuasta -toimintaa löytää sosiaalisesta mediasta asiasanalla #voimaaruuasta 

Twittertili: @VoimaaRuuasta

YouTube-kanava: VoimaaRuuasta

Instagramtili: @VoimaaRuuasta