Tilauslomake

Gery lomailee heinäkuun, joten käsittelemme tilaukset elokuussa. Hyvää kesää!

Käytämme tietoja vain käsitelläksemme tilauksia. Tilaukset ja tilaajan tiedot kootaan verkkosivujen lomakeraportille sekä tilauskäsittelijän sähköpostiin. Vain tilausten yhteenlasketut määrät raportoidaan eteenpäin mm. toiminnan rahoittajalle.