0

Toisista ihmisistä hyvinvointia – myös ruoka yhdistää

Yksinäisyyttä kokee toisinaan kolmannes yli 65-vuotiaista suomalaisista, ilmenee Vanhustyön keskusliiton tutkimuksesta. Toistuva ja ahdistava yksinäisyyden kokemus nakertaa hyvinvointia monella tapaa. Ikäihmisellä yksinäisyys voi esimerkiksi lisätä muistihäiriöitä ja heikentää terveyttä. Yksinäisyyden kokemus voi lisääntyä puolison kuoleman, yksin asumisen ja vähentyneiden sosiaalisten suhteiden myötä. Lisäksi heikentynyt toimintakyky voi kaventaa elinpiiriä.

Yhdessä tekeminen, asioiden ja ajatusten jakaminen, tuen saaminen ja antaminen ovat voimavara, jota voi tarjota ystävä, naapuri, työkaveri, perheenjäsen tai vaikka terveydenhuollon ammattilainen. Tämän tiedetään ehkäisevän stressiä ja edistävän terveyttä. Se voi kannustaa huolehtimaan terveydestä, esimerkiksi syömään terveellisemmin tai liikkumaan enemmän.

Sosiaalinen tuki on viime vuosina saanut uudenlaisen toimintaympäristön teknologian voimakkaan kehittymisen myötä, ja monenlaista vertaistukeakin on tarjolla internetissä. Vertaistukiryhmissä ihmiset haluavat tukea muilta samassa tilanteessa olevilta. Verkon kautta saatavaan tukeen liittyy monia hyötyjä. Osallistujilla on pääsy ryhmiin vuorokauden ympäri ja viikon jokaisena päivänä. Ryhmään osallistuminen ei ole sidottu tiettyyn paikkaan, joten henkilöt, joilla on esimerkiksi huono liikuntakyky voivat osallistua ryhmään. Virtuaalisessa ympäristössä eivät korostu ikä, sukupuoli, ulkonäkö tai sosiaalinen asema.

Keinoja lieventää yksinäisyyttä on useita. Tärkeitä ovat toimiminen ja tekeminen. Joku löytää uusia tuttavuuksia harrastuksista, kerhoista tai yhdistyksistä. Toiselle viestittely virtuaalisessa ryhmässä tai sosiaalisessa mediassa auttaa ja niiden välityksellä voi sopia myös kasvokkain tapahtuvia tapaamisia.

Tapaamisia voi sopia vaikka ruuan ympärille, koska ruoka liittää ihmisiä yhteen. Yhdessä syötynä ruoka maistuu paremmin ja ruuan monipuolisuuteen tulee kiinnitettyä enemmän huomiota. Ruokaa voi valmistaa yhdessä, jolloin voi oppia uusia taitoja ja löytää uusia makuja. Jos fyysisesti on vaikea päästä muiden seuraan syömään, niin voisiko tablettitietokoneen tai älypuhelimen etäyhteyden avulla syödä yhdessä ystävän tai sukulaisen kanssa?

Virtuaalinen ruokapöytä on ehkä tulevaisuutta, mutta seuraan pääsee syömään vaikka lähimpään palvelutaloon, lounasravintolaan tai tuttavan voi kutsua oman ruokapöydän ääreen. Syödään yhdessä!

Kategoriat: Ravitsemus, Syödään yhdessä

Asiasanat: ravitsemus, yksinäisyys, muutos lautasella, syödään yhdessä

Kommentointi suljettu.