0

Uusia työkaluja ikääntyneiden ravitsemushoidon toteuttamiseen

Ravitsemushoidon merkitys ikääntyneiden terveyden ja toimintakyvyn turvaajana ymmärretään yhä paremmin. Kaksi vuotta sitten ilmestynyt Vireyttä seniorivuosiin – ikääntyneen ruokasuositus (THL 2020) luo erinomaiset raamit laadukkaan ravitsemushoidon toteuttamiseen erilaisissa hoivaympäristöissä. Ravitsemushoitoprosessien luominen ja hyvien käytänteiden vaaliminen on hoitohenkikökunnan vastuulla. Ruokapalvelu huolehtii syöjälleen sopivan, laadukkaan ruoan tuottamisesta. Hoitohenkilökunta kantaa muun vastuun ravitsemushoidosta lähtien asiakkaan tilanteen ja tarpeiden kartoittamisesta, ravitsemustilan arvioinnista ja ruokatilauksista aina ruoanjakeluun ja ravinnonsaannin arviointiin saakka.

Ravitsemustilan arviointiin on käytettävissä hyviä seulontamenetelmiä, jotka auttavat huomaamaan virheravitsemuksen tai sen riskin. Valitettavan usein seulontatyökalut otetaan käyttöön vasta, kun huomataan asiakkaan tilanteen jo silmämääräisestikin huonontuneen. Paras hyöty seulonnoista saataisiin, kun ne toistettaisiin kaikille säännöllisesti, jolloin ravitsemustilan heikkenemiseen osattaisiin puuttua varhaisemmin. Painonseurantaa tehdään melko säännöllisesti, jos käytettävissä on asiakkaan punnitsemiseen sopiva vaaka. Muiden seurantamenetelmien, kuten pohkeen ympärysmitan, hyödyntäminen lienee harvinaisempaa.

Yhtenäisten ravitsemushoitokäytänteiden luominen erilaisissa hoivaympäristöissä on tärkeää jo potilasturvallisuuden ja yhdenvertaisuuden vuoksi. Yhtenäisten käytänteiden toteutuminen vaatii tuekseen työkaluja. Ravitsemukseen liittyvä tieto on usein hajallaan eri järjestelmissä eikä se ole mitattavassa tai helposti seurattavassa muodossa.  Digitalisaatio mahdollistaa aiempaa paremmin erilaisten tietojen keräämisen ja helpottaa tiedon hyödyntämistä.

MUONAhealthÒ-työkalu tehokkaaseen ravitsemushoitoon

Vuoden alussa markkinoille tullut MUONAhealth-palvelu on verkkoselaimessa pääasiassa mobiililaitteilla käytettävä digitaalinen työkalu ravitsemustilan seurantaan ja ravitsemushoidon vaikuttavuuden mittaamiseen. Työkalun avulla voi mm. tehdä ravitsemustilan seulonnan, seurata visuaalisesti painonmuutoksia ja mitata helposti ja nopeasti ravinnonsaantia suhteessa tarpeeseen. Työkalu tuo mitattavuutta ravitsemustilan eri parametreihin ja auttaa seuraamaan niitä yksikkö- ja yksilötasolla. Se on siis erinomainen apu myös tiedolla johtamiseen.

Huolellisesti toteutettu ravitsemushoito parantaa henkilön toimintakykyä ja kognitiota sekä alentaa hoitoisuutta. Ikääntyneiden hoivassa toimintakyvyn ja omatoimisuuden tukeminen on välttämätön osa kestäviä hoivapalveluita. Inhimillisestä näkökulmasta hyvä ruoka ja ravitsemus on kaikkien oikeus.  Maailman terveysjärjestö (WHO) on nostanut kuluvan vuosikymmenen (2020–2030) terveellisen ikääntymisen vuosikymmeneksi.

Ravitsemushoidon mahdollisuudet hoivakustannusten alentajana ovat pitkälti hyödyntämättä. Tähän osasyynä lienee, ettei ravitsemushoidon tehoa ole tähän asti voitu todentaa kovinkaan helposti. MUONAhealth tuo mitattavuuden ravitsemushoitoon ja kännykässä kulkeva työkalu muistuttaa hyvin syömisen merkityksestä joka päivä.

MUONAhealth-työkalun on kehittänyt ravitsemusasiantuntijatalo Ravistamo Oy, jonka missiona on levittää Syömisen Iloa. Lisätietoa työkalusta osoitteesta www.muonahealth.com.

Blogin on kirjoittanut Ravistamo Oy:n tuotekehitysjohtaja TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Kati Laine. Ravistamo on Gery ry:n yhteisöjäsen.

Kommentoi ensimmäisenä

Kirjoita kommentti