0

Mistä apua yksinäisyyteen?

Tutkimuspäällikkö VTT Anne Rahikka, Miina Sillanpään Säätiö

Heidi Köngäs (2017) kertoo uusimmassa kirjassaan perheellisen Sandran elämästä sisällissodan aikana. Sandran mies tempaistaan punakaartiin ja tämä päätyy sodan jälkeen vankileirille. Sandran viisilapsisessa perheessä on ainainen pula ruuasta, vaatetuksesta sekä rahasta. Tämän päivän näkökulmasta perhe on absoluuttisesti köyhä, koska heidän kohdallaan elämän vähimmäisedellytyksetkään eivät täyty.

Huono-osaisuus on sidoksissa omaan aikaansa ja nykyisin kyse on ennen kaikkea mahdollisuuksista osallistua yhteiskunnan taloudellisiin, sosiaalisiin ja kulttuurisiin toimintoihin. Miina Sillanpään Säätiössä on kevään 2018 aikana haastateltu Neuvokkaiden naisten ryhmiin osallistuneita pienituloisia naisia, jotka ovat kertoneet yksinäisyyden kokemuksistaan. Useat haastatelluista ovat yksin asuvia, eläkkeellä olevia naisia. Haastateltavien kuvauksissa yksinäisyys ilmenee masennuksena ja pahana olona. Yksinäisyydestä seuraa arjen kapeutuminen tai kuten eräs haastateltava kuvaa ”kauhee laiskuus”. Kun arjen rutiinit ja aikataulut häviävät vaikuttaa se myös ruokatottumuksiin. Eräs haastateltava kuvaa, että ”Enhän mä joka päivä ees syö varsinaisesti oikeesti ruokaa, et se on vaan sit jotain…”. Ruuan valmistaminen itselle ei kiinnosta, jolloin päivän ateriat on helppo korvata esimerkiksi pelkällä leivällä. Eli mielen hyvinvoinnin ja ravinnon välillä toteutuu molemminsuuntainen kehävaikutus.

Yksinäisyyden ehkäisemiseksi on Miina Sillanpään Säätiössä kehitetty Neuvokkaiden naisten ryhmätoimintaa, joka perustuu yhteisöllisyyden ja osallisuuden vahvistumiseen, naisten omiin voimavaroihin sekä vertaistukeen. Neuvokkaiden naisten jakamat konstit on koottu konstikokoelmaan, josta löytyy hyvinvointivinkkejä, keinoja yksinäisyyden torjuntaan ja ruokaohjeita ekologiseen ruuanlaittoon.   Neuvokkaissa naisissa on todettu, että lisääntyneet vuorovaikutussuhteet ja merkityksellisyyden kokemukset auttavat selviytymään elämän muutostilanteista ja arjen vastoinkäymisistä.  

 

Kategoriat: Syödään yhdessä

Asiasanat: yksinäisyys

Kommentoi ensimmäisenä

Kirjoita kommentti