0

Edistetään yhdessä ikäihmisten hyvää ravitsemusta

Valtion ravitsemusneuvottelukunta on julkaissut uudet ruokasuositukset, jotka on suunnattu ikäihmisille. Suositusten julkistamistilaisuudessa neuvottelukunnan puheenjohtaja Sebastian Hjelm muistutti aloituspuheenvuorossaan, että niissä on asiaa myös nuoremmille. Eläkkeelle siirrytään yhä myöhemmin, joten suosituksissa esiin tuodut asiat koskettavat monia vielä työelämässä olevia.

Toimintakyvyn ylläpito hyvän ravitsemuksen ja sopivan liikunnan avulla korostuu suosituksissa.

Ruokavalion hyvän laadun ja ruokailun merkitys arjessa lisääntyy iän myötä. Iäkäs ihminen voi asua omassa kodissaan, vaikka toimintakyky on heikentynyt. Silloin ruokaan liittyvien palveluiden tulee toimia joustavasti ja laadukkaasti. Lievä muistitoimintojen heikkeneminen voi vaikeuttaa kaupassa asiointia, ruuan valmistusta ja ruokapalveluiden käyttämistä. Apua ja tukea tarvitaan.

Monissa ravintoloissa on eläkeläisalennuksia, se on hienoa. Uusien innovaatioiden ja laajempi mobiilipalveluiden hyödyntäminen iäkkäille suunnatuissa ruokapalveluissa on ollut vähäistä. Kevään 2020 aikana covid-19 viruksen aiheuttamat karanteenimääräykset ovat lisänneet uudenlaisten ruokapalveluiden kysyntää ja tarjontaa. Niistä löytyy varmasti hyviä ideoita myös myöhempää käyttöä ja kehittämistä ajatellen.

Merja SuominenOsa ikäihmisistä tarvitsee apua ja tukea useissa päivittäisissä toimissaan sekä kotihoidon asiakkaina että ympärivuorokautisessa hoidossa. Ikäihmisten kotihoidossa on tärkeä huolehtia, että ruoka on maukasta ja sopivaa sekä ravitsemus kokonaisuutena hyvällä tasolla. Näin tuetaan kotona asumista, toimintakykyä ja hyvää elämänlaatua. Ruokailu voi olla parhaimmillaan tärkeä sosiaalinen tapahtuma hoivakodeissa. Mahdollisuuksia yhteiseen ja nautittavaan ruokailuun on edistettävä myös heidän keskuudessaan.

Suositukset on tarkoitettu laajalle ryhmälle asiantuntijoita sekä ikääntyneille itselleen, omaishoitajille ja oppikirjaksi opiskelijoille. Me Geryssä pyrimme tarjoamaan koulutusta, opastusta ja neuvoja uusien suositusten käyttöönoton tueksi.

Merja Suominen

Gery ry:n toiminnanjohtaja

Löydät uudet suositukset kokonaisuudessaan: http://www.julkari.fi/handle/10024/139415

 

Asiasanat: ravitsemussuositus, suositus, ruokasuositus

Kommentoi ensimmäisenä

Kirjoita kommentti