0

Omilla taidoilla eläkkeelle

”Varaudu vanhuuteen” - onko se tarpeen? Yhteiskunta huolehtii valmentautumisesta kouluun (esikoulu), lasten saamiseen ja kasvatukseen (neuvola). Mutta avioliittoon juurikaan valmenneta eikä ikääntymiseen sen vertaa. Ikääntyminen on ollut paljon esillä eläkepommina, mutta valmentautuminen jää lähes täysin yksilön omalle vastuulle. Kannustan varautumaan rohkeasti!

Onneksi meillä Suomessa on vapaaehtoistyön vahva perinne, kuten talkoot, joka tuo toimintaa myös ikääntyville: senioriyhdistykset, kerhot ja kuntien tukitoiminnot auttavat löytämään tapoja selviytyä seniorina. Yhteisöllisyys ja osallistuminen, ravinnon merkitys ja liikunta sekä riittävä uni ja terveydentilan seuranta antavat kohtuullisesti eväitä kohdata uusi elämänvaihe. Tarvitaan sekä tietoa että itselle mielekästä ajankulua eli mahdollisuuksia osallistua kiinnostaviin harrastuksiin ja tilaisuuksiin. Kiinnostus oman ikäluokan asioihin, yhteydenpito ystäviin ja erityisesti nuoriin ihmisiin tuovat uusia ajatuksia ja tuulettavat totuttuja tapoja. Mukaan lähteminen, osallistuminen ja kaverin mukaan ottaminen ehkäisevät yksinäisyyttä ja syrjäytymistä.

Ikääntyneet nähdään paitsi eläkepommina myös mahdollisuutena ratkaista resurssivajauksia erilaisissa auttamistoimissa kuten lastenhoidossa, koululaisten kerhoissa ja muunlaisessa vapaaehtoistyössä. Meitä on moneksi, ja osa haluaa viettää ansaittua ”lepoa” eläkkeellä, mutta merkittävä osa haluaa osallistua ja pitää itsensä toimintakuntoisena itselle sopivalla tavalla. Työelämästä pois jääminen on varsin rankka vaihe, eikä siihen ei valmenneta mitenkään. Kuuluisiko se esimerkiksi työeläkeyhtiöiden toiminta-alueeseen??  Tyhjiö, joka syntyy, kun työkaverit katoavat ja ikätoverit harvenevat ympärillä vaatii vastatoimia.

Kolumnin kirjoittaja Ritva SallinenKansallinen senioriliitto ry on käynnistänyt tänä syksynä ”Rohkeasti seniori” -valmennusohjelman, joka kannustaa seniori-ikäisiä aktiiviseen kansalaisuuteen ja senioritoimintaan osallistumiseen. Tavoitteena on vähentää yksinäisyyttä, ehkäistä syrjäytymistä ja helpottaa siirtymistä uuteen elämänvaiheeseen.

Järvenpäässä koko lokakuu oli varattu ikääntymiselle ja ohjelmassa ikäviikot teemalla ”Varaudu vanhuuteen”. Miten teidän kunnassanne näkyy varautuminen vanhuuteen?

Ritva Sallinen, Järvenpään kansalliset seniorit ry, puheenjohtaja
ekonomi ja vapaaehtoinen toimija

Järvenpään kansalliset seniorit ry on Geryn yhteisöjäsen.

Kommentoi ensimmäisenä

Kirjoita kommentti