Ikäruoka 2.0 -hankkeen toimintoja

Ikäruoka 2.0 -hanke on toiminut Jyväskylässä, Järvenpäässä, Mäntyharjulla sekä Juvalla. Näillä alueilla on yhteistyössä paikallisten ikäihmisten sekä palveluntarjoajien kanssa toteutettu pilottitoimintoja, joiden tarkoituksena on ollut tuottaa ikäihmisten ruokailua ja ravitsemusta edistäviä toimintamalleja ja yhteistyökäytäntöjä. Pilottitoimintoina on toteutettu laajalti erilaisia ravintola- ja kauppapalveluihin liittyviä toimintoja, kuten yhteisöllisen syömisen tilaisuuksia, kauppakaveritoimintaa, ruokamuistojen muistelutilaisuuksia sekä opastusta hävikkiruuan tilaamiseen älypuhelimella. Hankkeen etenemistä ja pilottitoimintojen toteutumista voi seurata Facebookissa ja Instagramissa

Hankkeen aikana on koostettu ja julkaistu myös ikäihmisille suunnattu ravitsemusopas. Se on luettavissa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK:in sivuilla: linkki

Hankkeen aikana tuotetut alueelliset yhteistyökäytännöt kuvataan tarkemmin julkaistavissa raporteissa, joiden avulla hankkeessa tuotetut toiminnot ovat sovellettavissa koko maassa. Hanke päättyy lokakuussa ja raportit julkaistaan vuoden 2022 aikana.