Ikäruoka 2.0 -hankkeen esityksiä

Gery ry järjesti webinaarin 20.1.2021, jossa aiheina olivat 

1. Ikäihmiset asiakasryhmänä ja kuluttajina, Anne Aaltonen

2. Ikäihmiset ruokakaupan ja ravintolan asiakkaina, Satu Jyväkorpi  

3. Vireyttä seniorivuosiin – ikääntyneiden ruokasuositus, Merja Suominen

Ohessa on webinaarin power point -esitykset pdf-muodossa.