Runsas sokerin saanti heikentää ikääntyneiden ravitsemusta, Voimaa ruuasta -tilaisuus

1.2.2017

Tuore suomalainen tutkimus osoittaa, että runsas sokerin saanti on yhteydessä proteiinin ja suojaravintoaineiden alhaiseen saantiin ikääntyneillä. Tutkimusaineisto sisälsi viiden aiemman ikääntyneiden ravitsemusta selvittäneen tutkimuksen tiedot. Tutkimuksissa oli mukana kotona ja pitkäaikaishoidossa asuvia. Kaikissa ryhmissä proteiinin ja suojaravintoaineiden saanti jäi useilla tutkittavista suosituksiin verrattuna liian vähäiseksi.

Runsas sokerin saanti heikentää ikääntyneiden ravitsemusta

Tutkituista ikääntyneistä 77 prosenttia sai ravinnostaan suositeltua vähemmän proteiinia. Suojaravintoaineista folaatin sekä D- ja E-vitamiinin suosituksia vähäisempi saanti oli yleisintä.

”Tulokset osoittavat, että myös hyvinvoivalta näyttävällä ihmisellä voi olla puutetta välttämättömistä ravintoaineista. Hän voi myös olla virheravitsemusriskissä. Ravitsemusneuvontaa tulisikin antaa kaikille ikääntyneille, jos halutaan, että heidän terveytensä ja toimintakykynsä säilyy mahdollisimman pitkään”, sanoo dosentti, ETT Merja Suominen Gerontologinen ravitsemus Gery ry:stä.

”Makuaistin heikentyessä ikääntyneet voivat korvata muuta ruokaa makeilla, helposti syötävissä olevilla ruoilla. Niiden ja sokeria sisältävillä mehujen käyttö vähentää ruokavalion ravintoainetiheyttä. Etenkin pitkäaikaishoidossa olevilla runsas sokerin saanti ruokavaliosta oli yleistä. Myös kotona asuvilla runsas sokerin saanti vähensi tärkeiden ravintoaineiden saantia, mutta heistä vain pieni osa sai paljon sokeria”, kertoo FT Satu Jyväkorpi Gery ry:stä.

Mitä huonokuntoisempi ikääntynyt oli, sitä todennäköisemmin suuri osa hänen energiansaannistaan kertyi sokerista. Eniten huonolaatuisia hiilihydraatteja saivat virheravitut ja virheravitsemusriskissä olevat ikääntyneet. Virheravitsemus yhdistyi tutkimuksessa ikään, naissukupuoleen, sairauksiin, huonoon kuntoon, pitkäaikaishoitoon ja alhaiseen painoindeksiin.

Virheravitsemusriskissä olivat sekä erittäin vähän energiaa ruokavaliostaan saavat että runsaasti sokeria saavat ikääntyneet. He saivat myös suositeltua vähemmän proteiinia, kuituja ja muita suojaravintoaineita. Suominen ja Jyväkorpi toteavatkin, että ravitsemussuunnittelijoilla ja -terapeuteilla on terveydenhuollossa runsaasti työsarkaa.

”Ruokavalion laadun parantamiseen ja proteiinin saannin kasvattamiseen on selvä tarve kaikissa ikääntyneiden ryhmissä. Monesti myös kasvisten saanti on ikääntyneillä liian vähäistä. Erityisen tärkeää riittävä proteiinin saanti ja ruokavalion hyvä laatu on niillä, jotka muutenkin syövät hyvin vähän”, Jyväkorpi sanoo.

”Yksi hyvä apu ovat apteekista saatavat täydennysravintovalmisteet. Ne ovat pirtelön tai vanukkaan muodossa, mutta niissä on runsaasti proteiineja ja suojaravintoaineita. Aiemman Ravitsemus muistisairaan kodissa -tutkimuksen mukaan usein jo pienillä muutoksilla tai lisäyksillä ruokavalioon saadaan myönteisiä vaikutuksia terveyteen, jaksamiseen ja elämänlaatuun”, Suominen toteaa.

Gery ry on yhteistyössä muiden alan toimijoiden kanssa tuottanut käytännönläheistä materiaalia käytettäväksi ikäihmisten ravitsemusneuvonnassa. Voimaa ruuasta -projektissa on tuotettu muun muassa proteiini- ja kasviesite, verkkosivut, kurssinohjaajan käsikirja ja työkirja osallistujille.

 

Lisätietoja:

Projektijohtaja Merja Suominen, Gerontologinen ravitsemus Gery ry, p. 050 584 1995, merja.suominen@gery.fi