Gery ry:n sääntömääräinen vuosikokous 8.5. klo 17

Gery toivottaa jäsenensä sääntömääräiseen vuosikokoukseen Malmille, Helsinkiin.

Gerontologinen ravitsemus Gery ry

VUOSIKOKOUS 8.5.2018            

ESITYSLISTA 


Aika    Maanantaina 8.5.2018 kello 17.00
Paikka    Malmin kauppatie 26, 3. krs 


1.    Avataan kokous

2.    Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

3.    Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4.    Vahvistetaan kokouksen työjärjestys.

5.    Käsitellään yhdistyksen toimintakertomus edelliseltä toimintavuodelta.

6.    Käsitellään tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto ja päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvolliselle tai muista toimenpiteistä, joihin ne antavat aihetta.

7.    Vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma.

8.    Määrätään varsinaisten jäsenten ja kannatusjäsenten jäsenmaksun suuruus

9.    Vahvistetaan talousarvio. 

10.    Valitaan hallituksen puheenjohtaja kahdeksi vuodeksi erovuoroisen tilalle. 

11.    Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle

12.    Valitaan toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja

13.    Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

14.    Käsitellään jäsenten tekemät aloitteet

15.    Käsitellään muut asiat, jotka kokous toteaa kiireelliseksi 2/3 määräenemmistöllä annetuista äänistä.


Toivomme ilmoittautumista kokoukseen osoitteeseen Enable JavaScript to view protected content. 2.5. mennessä.