Ikäihmisten ruokapalvelut -hanke alkaa #ikäruoka

18.8.2017

Gery selvittää yhdessä muiden kanssa ikäihmisten ruokapalveluita.

Gerontologinen ravitsemus Gery ry on mukana yhteistyöhankkeessa, jossa selvitetään ikäihmisten ruokapalveluita ja mahdollisuuksia tukea kotona asumista. Valtioneuvoston rahoittaman hankkeen vastuutahona toimii Helsingin yliopisto ja työryhmään kuuluu Geryn lisäksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulu sekä Ammattikeittiöosaajat ry. Hankkeen päätavoitteena on tuottaa kattava kuva ikääntyneiden ruokapalveluiden nykytilasta sekä suosituksia ja ehdotuksia siitä, miten ruokapalveluja tulee kehittää, jotta ne tukevat ikääntyneiden kotona asumista.

Hankkeen lopulliset tulokset julkaistaan loppuvuodesta 2018, ja makupaloja tuloksista kerrotaan matkan varrella. Seuraa hankkeen etenemistä Facebookissa: Ikäihmisten ruokapalvelut ja muissa sosiaalisen median kanavissa: #ikäruoka

Lisätietoa ravitsemussuunnittelija Saila Paavolalta; saila.paavola@gery.fi.